Du måste vara simkunnig.

Du måste använda flytväst när du paddlar SUP som du lånar av oss.

Du får inte paddla med alkohol eller andra droger i kroppen när du paddlar på en SUP som du lånar av oss.

All paddling sker på egen risk.

Om skada uppstår på SUP, utrusning eller annans egendom är du ersättningsansvarig.

Du ansvarar för att lämna tillbaka din SUP i tid. POP UP SUP har inte ansvar för att transportera SUPar eller personer som inte förmår återvända till startdestination.

Du är 18 år eller med målsman som ansvarig. Som målsman tar jag ansvar för mitt barn.

POP UP SUP  omfattas av en ansvarsförsäkring vid aktiviteter som arrangeras av och tillsammans med oss.